Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

LLYWODRAETHWYR

Cadeirydd

Is Gadeirydd

Pennaeth

Mr D Dyer (AALl)

Dr C Jones 

Mrs J D Griffiths

Cynrychiolwyr AALl

Cynrychiolwyr Rhieni

Aelodau’r Gymuned

Mr D W Davies

Cyng A James

Mr G Kilby
Cyng E G Thomas

Mr I Llewelyn 
Miss E McGill
Mrs J Prout
Mrs F Rogers 
Mrs A Thomas

Mrs C Evans 
Mrs N Jones
Mrs J Lewis
Mrs E Watkins
Mr D Williams

Cynrychiolwyr Staff

Cynrychiolwyr Disgyblion

 

Mr I Chriswick 
Mrs K Evans 
Mrs N Brook

Non Roberts
Owain Rowlands

 

Canllawiau Statudol Llywodraeth Cymru:

Rhoi gwybod i rieni am eu hawl i gyflwyno deiseb yn gofyn am gyfarfod gyda'r Corff Llywodraethol

http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/guidance/parents-meetings-statutory-guidance/?skip=1&lang=cy