Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

LLYWODRAETHWYR

Cadeirydd

Is Gadeirydd

Pennaeth

Mr D Dyer (AALl)

Cyng A.W Jones (AALl)

Mrs J D Griffiths

Cynrychiolwyr AALl

Cynrychiolwyr Rhieni

Aelodau’r Gymuned

Cyng I J Jackson 
Cyng A James
Cyng E G Thomas

Dr C Jones 
Mr E Jones 
Mrs N Jones 
Mrs J Lewis 
Mrs F Rogers 
Mrs J Prout

Mr D Davies 
Mr W Davies 
Mr W K Griffiths 
Mr I G Jones 
Mr D Williams

Cynrychiolwyr Staff

Cynrychiolwyr Disgyblion

 

Mrs N Edwards 
Mrs K Evans 
Mrs O Jones

Evan Hall
Jessica Williams