Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

PROSBECTWS A DERBYNIADAU

Cliciwch ar y ddolen i lawrlwythio Prosbectws Ysgol Bro Dinefwr (Dwyieithog)

Prosbectws Ysgol Bro Dinefwr 2019-20

 

Adran Derbyniadau Cyngor Sir Gâr  sy’n gyfrifol am dderbyniadau Blwyddyn 7 - 11. 

Mae Polisi Derbyn i Ysgolion Sir Gaerfyrddin yn seiliedig ar gyfeiriad cartref y disgybl ac nid ar sail yr ysgol gynradd a fynychwyd. Gellir ddod o hyd i wybodaeth am y broses derbyniadau a thrafnidiaeth ysgol  wrth bwyso ar y ddolen: www.sirgar.llyw.cymru/derbyn-i-ysgolion

Gallwch gysylltu gyda'r adran derbyniadau ar 01267 234567, lle cyfeirir eich galwad at y  Ganolfan Gyswllt neu drwy ebostio derbyniadau@sirgar.gov.uk. Fel arall gallwch ddefnyddio e-ffurflen Derbyniadau "Cysylltwch â ni" sydd ar gael drwy wefan y Cyngor Sir:  www.sirgar.llyw.cymru/derbyn-i-ysgolion

Ar gyfer derbyniadau i'r Chweched Dosbarth, cysylltwch gyda'r Pennaeth yn uniongyrchol.

Ceir manylion pellach am bolisi derbyniadau a thrafnidiaeth ysgolion ar dudalenau 'Addysg ac Ysgolion' gwefan Cyngor Sir Gaerfyrddin.

 

Gwybodaeth I Rieni 19/20/Information to Parents Booklet 19/20

https://www.sirgar.llyw.cymru/media/1215929/infoforparents_2018_cymraeg.pdf

https://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1215928/infoforparents_2018_english.pdf

Gwefan Derbyn i Ysgolion /School Admissions website

www.sirgar.llyw.cymru/derbyn-i-ysgolion

www.carmarthenshire.gov.wales/schooladmissions