Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

PROSBECTWS A DERBYNIADAU

Cliciwch ar y ddolen i lawrlwythio Prosbectws Ysgol Bro Dinefwr (Dwyieithog)

Prosbectws Ysgol Bro Dinefwr (Dwyieithog)

Derbyniadau
Mae’r disgyblion sy’n mynychu’r ysgolion cynradd canlynol yn nhalgylchYsgol Bro Dinefwr:
Blaenau, Cwrt Henri, Ffairfach, Gorslas,Ysgol GymraegTeilo Sant, Llandeilo, Llandybie, Llanddarog, Llangadog, Maesybont, Penygroes, Ysgol Rhys Pritchard, Talyllychau.

Adran Derbyniadau Cyngor Sir Gâr  sy’n gyfrifol am dderbyniadau Blwyddyn 7 - 11. (Rhif ffôn:01267 234567, neu ar-lein:www.sirgar.gov.uk)

Ar gyfer derbyniadau i'r Chweched Dosbarth, cysylltwch gyda'r Pennaeth yn uniongyrchol.

 

Ceir manylion pellach am bolisi derbyniadau a thrafnidiaeth ysgolion ar dudalenau 'Addysg ac Ysgolion' gwefan Cyngor Sir Gaerfyrddin.