Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

STAFF ADRANNOL

Cymraeg Gwyddoniaeth Mathemateg

Miss Llinos Evans (Pennaeth Cyfadran)
Miss Crissley Jones (Pennaeth Cynorthwyol Cyfadran)
Mrs Kirsty Berry
Mrs Nia Davies
Mrs Rachel Davies

Mrs Catrin Roberts
Mrs Jan Rowlands

 

Mrs Catherine Williams (Pennaeth Bioleg)
Mr Iolo Griffiths (Pennaeth Cemeg)
Mr Andy Goudge (Pennaeth Ffiseg)
Mr Aled Davies
Dr Jennifer Edwards
Miss Lisa Mathias
Mr Mark Price

Mrs Sian Morgan
Miss Emma Taylor

Mr Vernon Price

Mrs Kay Miller (Pennaeth Cyfadran)
Mr Ian Chriswick (Pennaeth Cynorthwyol Cyfadran)
Mr Stephen Williams (Cydlynydd Rhifedd)
Mr Dewi Howells
Mrs Marie Roper

Miss Lowri Owen
Mr Gareth Taylor

Technoleg Dyniaethau Saesneg

Mr John Heseltine (Pennaeth Cyfadrtan)
 
Mrs Tina Bowen
Miss Ann Jenkins
Mrs Doreen Martin
Mr Michael Thomas


Mr Owen Rhys (Pennaeth Hanes)
Miss Emma Pilling (Pennaeth Daearyddiaeth)
Mrs Olwen Jones (Pennaeth Addysg Grefyddol)

Miss Kelly Douglas
Mrs Louise Jones
Mr Owain Mainwaring

Miss Danielle Phillips

Mr Neil Rowlands (Pennaeth Cyfadran)
Mr Peter Beynon (Pennaeth Cynorthwyol Cyfadran)
Mrs Naomi Edwards (Cydlynydd Llythrennedd)
Mrs Claire Alden
Mrs Clarissa Connolly

Mrs Anna Shankland
Mr Richard Johnson


Ieithoedd Tramor Modern
Anghenion Dysgu Ychwanegol
Addysg Gorfforol

Mdme France Le Huquet (Pennaeth Adran)
Mr Phillip Berry
Miss Laura Jones-Ribas
Mrs Catherine Fisher


Mrs Lesley Wignall 
Ms Claire Eaglen (Cydlynydd AAA)
Mrs Linda Carden
Mrs Delyth Broad
Mrs Liz HowellMr Laurence Senchal (Pennaeth Adran)
Mrs Hazel Davies-Miller (PA Cynorthwyol)
Mr Simon Davies
Mr Jeremy Evans
Mrs Eleri Murphy
Mrs Yvette Rees-Yip
Creative Arts ICT & Business Health & Social Care

Mr Conway Morgan (Head of Faculty)

Mrs Lynwen Anderson
Miss Lisa Rimmington (Head of Drama)
Mrs Elizabeth Davies (Head of Art)
Mrs Bethia Jarman
Miss Catrin Thomas


Mrs Helen Clement (Head of ICT)
Mr Mark Durbridge (ICT Co-Ordinator)
Mr Stephen Crawford
Mr David Leyshon


Mrs Eiryl Rees
Sociology Travel & Tourism
Mr Neil Rowlands Mrs Carol Owen