Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

TÎM ARWEINYDDIAETH

Pennaeth Dirprwy Bennaeth Paenaethiaid Cynorthwyol
Mrs Julie Griffiths Mrs Catrin Griffith-Jones Mrs Sarah Tiddy 
Mrs Claire Edwards
Mrs Olwen Jones
Mrs Naomi Edwards