Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

CYSYLLTIADAU'R WE

Moodlehttp://moodle.brodinefwr.org.uk

Hwb: http://hwb.wales.gov.uk/

Cyngor Sir Gâr: 
http://www.carmarthenshire.gov.uk/english/education/pages/home.aspx

Estyn: http://www.estyn.gov.uk/

Cymwysterau Cymru: http://www.qualificationswales.org/

Eteach: http://www.eteach.com/

Lleoliadau Profiad Gwaithhttp://moodle.brodinefwr.org.uk/login/index.php

 

Adnoddau Mathemateg:

Y pwrpas yw i helpu rhieni sy'n pryderu am eu sgiliau mathemateg a'u gallu i gefnogi eu plant gartref gyda mathemateg. 

Mae fideo, Adnoddau mathemateg ar gyfer rhieni - 3 i 7 oed, Adnoddau mathemateg ar gyfer rhieni - 7 i 11 oed, Adnoddau mathemateg ar gyfer rhieni - 11 i 14 oed & Adnoddau mathemateg ar gyfer rhieni - 14 i 16 oed.

Linciau i ddetholiad o adnoddau mathemateg ar gyfer plant 3 i 16 oed i annog rhieni/gofalwyr i ymgysylltu â'u plant a'u helpu gyda'u gwaith cartref mathemateg.

Cliciwch yma: 

http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/parents/education-begins-at-home/maths-resources-for-parents/?skip=1&lang=cy