Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Blwyddyn 11

Blwyddyn 11 Calendr 2017-18

Blwyddyn 11 Amserlen 2017-18

Noson Rhieni Blwyddyn 11 26.10.17

Rhoddwyd llythyr ynglŷn â Noson Rieni Blwyddyn 11 ar ddydd Iau, 26ain Hydref a chalendr arholiadau i’ch plentyn ar ddydd Mawrth, 10fed Hydref. A fyddech gystal â sicrhau eich bod yn dychwelyd y slip ateb i bresenoldeb i athrawon dosbarth erbyn dydd Gwener 20fed Hydref 2017.