Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Blwyddyn 12/13

Eleni byddwch yn penderfynu ar gyfeiriad eich dyfodol y flwyddyn nesaf. Eich dewisiadau yw:

  • Ø Prifysgol/coleg
  • Ø Prentisiaeth
  • Ø Gwaith
  • Ø Blwyddyn i ffwrdd

Ar y dudalen hon mae gennych gysylltiadau i safleoedd amrywiol a ddylai eich helpu gyda’ch dewisiadau ar gyfer addysg uwch a gyrfaoedd.

Mae Rhestrau Prifysgol y Times yn rhoi trosolwg o ba mor uchel eu parch yw’r prifysgolion fel sefydliadau academaidd. Yn ogystal â barn gyffredinol, dylech edrych hefyd ar sgorau a mesurau pynciau unigol yn y prifysgolion, gan y gallant amrywio’n sylweddol.

Mae’r Fframwaith Ardderchowgrwydd Addysgu yn farn newydd yn seiliedig ar foddhad y myfyrwyr gydag ansawdd yr addysgu ym Mhrifysgolion y DU. Yn ddiweddar, mae nifer o brifysgolion uchel eu bri wedi canolbwyntio ar ymchwil ar draul yr addysgu, felly mae ganddynt fesur boddhad isel gan fyfyrwyr.

Swyddi Cymru http://www.jobswales.co.uk/

Ysgriffenu CV www.reed.co.uk/career-advice/how-to-write-a-cv

Cwis Personoliaeth a Gyrfaoedd http://www.opencolleges.edu.au/careers/career-quiz

Prentisiaethau www.careerswales.com/en/jobs-and-training/job-seeking/vacancy-search/what-is-an-apprenticeship/

UCAS - Sut i ddewis cwrs www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting-started/ucas-undergraduate-what-study

Rhestrau prifysgol y Times www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-uk

Fframwaith Ardderchowgrwydd Addysgu (prifysgolion wedi eu rhestru yn ô-ansawdd yr addysgu) http://www.hefce.ac.uk/lt/tef

Cyngor ar ysgrifennu eich datganiad personol www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting-started/when-apply/how-write-ucas-undergraduate-personal-statement

Cyngor blwyddyn i fwrdd www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting-started/alternatives-higher-education/gap-years-–-ideas-and-things-think-about

Cyllid Myfyrwyr Cymru http://www.studentfinancewales.co.uk