Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Eisteddfod yr Ysgol 2018

Cynhelir Eisteddfod yr Ysgol ar gyfer Blynyddoedd 7, 8 a 9 ar ddydd Iau, 1af Mawrth. Caniateir i ddisgyblion wisgo siwmper/ top yn lliw eu tŷ/llys; ar wahân i hyn, rhaid gwisgo‘r wisg ysgol - crys, trwser, sgert ac ati.