Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Noson Agored y Chweched Dosbarth

Cynhelir Noson Agored y Chweched Dosbarth ar dydd Llun, 15 Ionawr, 2018, 4.30 - 6.30 y.h

Croeso i ddisgyblion Blwyddyn 10 ac 11 fynychu'r noson.