Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Noson Rieni Bl 9

BLWYDDYN 9 – NOSON RIENI

Cynhelir Noson Rieni i disgyblion blwyddyn 9 ar Nos Iau, 14eg Rhagfyr 2017 4.15 - 7.00pm

Bydd pob athro pwnc ac athro dosbarth ar gael i drafod cynnydd eich mab/ merch o 4.15 - 7.00.pm. Hefyd, fe fydd y Swyddog Gyrfaoedd a minnau ynghyd  ag aelodau eraill o’r Uwch Dîm Arwain yn bresennol i drafod y cyrsiau sydd ar gael i’ch plentyn ym mlynyddoedd 10 ac 11.

 Yn ogystal, bydd athrawon y pynciau newydd sydd ar gael yn y fwydlen opsiynau ar gael.

  • Busnes – Mr D. Leyshon
  • Gwaith Tîm a Datblygiad Personol – Mrs Y. Rees
  • Twristiaeth – Mrs C. Owen a Mr S Thomas
  • Tystysgrif Effeithiolrwydd Personol (Asdan Lefel 1) – Mrs L. Carden
  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Mrs E. Rees
  • Peirianneg – Mr M Thomas 

Rydym hefyd wedi gwahodd tiwtoriaid coleg i drafod y cyrsiau Amaethyddiaeth ac Adeiladwaith.