Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

GWYBODAETH

Gwybodaeth Cyffredinol yr Ysgol

 

DYDDIADAU'R TYMHORAU YSGOLION 2016 - 17

Tymor Dechrau Tymor Hanner Tymor Diwedd Tymor
Hydref 2016 Dydd Gwener 2il Medi Dydd Llun 24ain Hydref  - Dydd Gwener 28ain Hydref Dydd Gwener 16eg Rhagfyr
Gwanwyn 2017 Dydd Mercher 4ydd Ionawr Dydd Llun 20fed Chwefror - Dydd Gwener 24ain Chwefror Dydd Gwener 7fed Ebrill
Haf 2017 Dydd Llun 24ain Ebrill Dydd Llun 29ain Mai - Dydd Gwener 2il Mehefin Dydd Gwener 21ain Gorffennaf
  • Dyddiau HMS Penodol – Dydd Iau 1af Medi 2016, Dydd Mawrth 3ydd Ionawr 2017.
  • Dyddiau HMS yr Ysgolion 3 diwrnod i'w cymeryd ar ddisgresiwn yr ysgolion
  • Gwener y Groglith: 14eg Ebrill 2017, Gŵyl Fai: 1af Mai 2017

Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi'r Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o'r fath. 

 

Lawlwythwch dyddiadau'r tymor ar gyfer 2015-16 fan hyn Tymhorau a Gwyliau Ysgol 2016-17

Lawlwythwch dyddiadau'r tymor ar gyfer 2016-17 fan hyn Tymhorau a Gwyliau Ysgol 2017-18