Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

GWYBODAETH

Gwybodaeth Cyffredinol yr Ysgol

 

DYDDIADAU'R TYMHORAU YSGOLION 2017 - 18

Tymor Dechrau Tymor Hanner Tymor Diwedd Tymor
Hydref 2017 Dydd Mawrth 5ed Medi Dydd Llun 30ain Hydref  - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd Dydd Gwener 22ain Rhagfyr
Gwanwyn 2018 Dydd Llun 8fed Ionawr Dydd Llun 19eg Chwefror - Dydd Gwener 23ain Chwefror Dydd Iau 29ain Mawrth
Haf 2018 Dydd Mawrth 17eg Ebrill Dydd Llun 28ain Mai - Dydd Gwener 1af Mehefin Dydd Mawrth 24ain Gorffennaf

Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi'r Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o'r fath.

 

Lawlwythwch dyddiadau'r tymor ar gyfer 2017-18 fan hyn Tymhorau a Gwyliau Ysgol 2017-18

Lawlwythwch dyddiadau'r tymor ar gyfer 2018-19 fan hyn Tymhorau a Gwyliau Ysgol 2018-19