Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

DIWRNOD YR YSGOL

Defnyddir cylch pythefnos o 50 o wersi awr ar gyfer dibenion yr amserlen:

9.05 – 9.10                 Cofrestru

9.10 – 9.30                 Gwasanaeth / Gwaith Bugeiliol

9.30 – 10.30               Gwers 1

10.30 – 10.45             Egwyl

10.45 – 11.45             Gwers 2

11.45 – 12.45             Gwers 3

12.45 – 1.45               Cinio

13.45 – 13.50             Cofrestru

13.50 – 14.50             Gwers 4

14.50 – 15.50             Gwers 5

 

Yn ystod yr awr ginio mae system caffeteria ar gael i ddisgyblion. Darperir amrywiaeth eang o fwydydd iach ar gyfer pob chwaeth. Gellir prynu pryd poeth ‘arbennig’ am £2.50. mae byrbrydau ar gael yn ystod egwyl.

Defnyddir system arlwyo biometrig di-dal ar gampws Bro Dinefwr i dalu am fyrbrydau a phrydau bwyd.

MAE’R DISGYBLION I GYD YN AROS AR Y SAFLE DROS YR AWR GINIO  a chynigir amrediad eang o Weithgareddau Allgyrsiol.

Mae digon o dir ar gyfer chwarae.