Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Lwfans Cynhaliaeth Addysg [LCA]

Mae Llywodraeth Cymru'n rhoi cefnogaeth ariannol i rai myfyrwyr er mwyn iddynt fedru dychwelyd i'r Chweched Dosbarth.  Mae eich chymhwyster ar gyfer y taliad hwn yn dibynnu ar incwm y cartref, a rhaid i'r myfyrwyr sy'n gymwys fodloni ystod o feini prawf am bresenoldeb, ymdrech ac agwedd tuag at eu hastudliaethau er mwyn derbyn eu taliadau.  Am ragor o wybodaeth ar y LCA, ewch i'r wefan hone:

www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/lca