Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

PRYDAU YSGOL am DDIM

Allech chi fod yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim i’ch plentyn neu blant?

Ble ydw i’n gwneud cais am Brydau Ysgol am Ddim?

Rhaid anfon cais at awdurdod lleol yr ysgol.

I blant sy’n mynychu ysgol yn Sir Gaerfyrddin, rhaid cyflwyno pob cais i’r adran ganlynol:

Adain Prydau Ysgol am Ddim
Yr adran Addysg a Phlant
Adeilad 2, Parc Dewi Sant
Heol Ffynon Job
Caerfyrddin SA31 3HB

Sut ydw i’n gwneud cais am Brydau Ysgol am Ddim?

I wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim gallwch: -

  • Ffonio (01267) 246526 ac anfonir ffurflen atoch, NEU
  • Gallwch e-bostio freeschoolmeals@carmarthenshire.gov.uk gyda’ch enw a’ch cyfeiriad ac anfonir ffurflen atoch.
  • Rhaid i chi lenwi ffurfeln gais Prydau Ysgol am Ddim
Ydych chi'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim? Cliciwch yma i cael gwybod Prydau Ysgol am Ddim