Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

CLYWELIADAU THEATR CERDD IEUENCTID 2018

DYDD SADWRN 27AIN IONAWR 2018

COLEG CERDD A DRAMA BRENHINOL CYMRU, CAERDYDD 

1.

MARTHA HARRIS

10JE

Cynhyrchiad yr Haf yn y Barbican, Plymouth yn ‘Wild’

2

REBECCA GARTON

9JH

Cynhyrchiad yr Haf yn y Barbican, Plymouth yn ‘Cautionary Tales’

3

KELLIE-GWEN MORGAN

10LO

RHESTR WRTH GEFN ac yn mynychu’r Gwersyll Haf

4

ELINOR WYNNE

10JE

Gwersyll Haf

5

MILLIE BATEMAN

10JE

Gwersyll Haf

6

OSIAN RICHARDS

10JE

Gwersyll Haf

7.

OLIVIA GRACE THOMAS

10 LO

Gwersyll Haf

8.

ROSIE NASH

9LJR

Gwersyll Haf – Mynychu Ysgol Lwyfan y West End yn ystod gwyliau’r haf yn lle hynny.

9.

CASSIE LEIGH DAVIES

9DM

Gwersyll Haf

10.

ESTHER PURNELL

9LJ

Gwersyll Haf

11.

CERYS BOWEN

9LJ

Gwersyll Haf

12.

ELEANOR DAVIES

9JH

Gwersyll Haf

13.

FFION SIONED HUDSON

9DM

Gwersyll Haf


Cafodd y disgyblion uchod glyweliad yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru (WRMCD) ar ddydd Sadwrn 27ain Ionawr ar gyfer Theatr Cerdd Ieuenctid y DU. Roeddent yno i gael clyweliad ar gyfer Cwmni YMT 2018. Gwelodd y cwmni dros fil o bobl ifanc hynod o dalentog o bob cwr o’r DU ac Iwerddon ac roedd un deg tri actor eiddgar a brwdfrydig o Ysgol Bro Dinefwr yn cael clyweliad ar y diwrnod hwnnw. Roedd y clyweliad wedi para dros 6 awr pan fu’n rhaid i bob un o’r rhai a gafodd clyweliad fynd i sesiwn arholiad oedd yn cynnwys actio, canu a dawnsio. Da iawn a llongyfarchiadau i bob un o’n disgyblion ar ennill lle yn Ysgol Haf YMT, ac i Martha Harries a Rebecca Garton ar ennill lle mewn cynyrchiadau cerddorol yn y Barbican, Plymouth yr Haf hwn.

Da iawn pawb!