Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Canolfan Pel-rwyd Hwb Sir Gaerfyrddin

Llongyfarchiadau mawr i'r canlynol sydd wedi eu dewis ar gyfer Canolfan Pel-rwyd Hwb Sir Gaerfyrddin.

O dan tair ar ddeg - Nia Thomas Bl 8

O dan bymtheg - Ela Morgan Bl 9 a Sara Morgan Bl 9

Mae Cerys Butcher Bl 10 wedi cael ei gwahodd i'r treial nesa.

Da iawn merched.