Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Coleg Cerdd Brenhinol

Llongyfarchiadau i Esther Purnell Blwyddyn 9 a lwyddodd gyda Chlod yn ei Arholiad Canu Gradd 5 trwy Gorff Dyfarnu Coleg Cerdd Brenhinol.  Da iawn Esther.