Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Cwpan Rhedeg Ieuenctid Mynydd y Byd

Mae Iestyn Williams Bl 11 ac Ellie Kiff Bl 12 wedi cynrychioli Cymru ar 24ain Mehefin yn yr ornest Cwpan Rhedeg Ieuenctid Mynydd y Byd a gynhaliwyd yn yr Eidal.  

Roedd y ddau wedi gwneud yn dda iawn, nid oedd y cwrs yn un hawdd gyda’r tymheredd yn cyrraedd 34c oedd yn golygu nod llawer o’r athletwyr yn dioddef o ludded gwres. 

Gorffennodd Iestyn yn 29ain ac ef oedd y Cymro cyntaf adref, (y pumed Prydeiniwr). Roedd Ellie yn 44fed a’r drydedd Gymraes.

http://trailrunner.com/wp-content/uploads/2017/06/Youth-12-2017-Results.pdf

Da iawn i’r ddau ohonoch!

Cwpan Ieuenctid Rhedeg Mynydd