Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Cyngerdd Carolau Nadolig

Bydd cyngerdd carolau Ysgol Bro Dinefwr yn Eglwys Llanfair ar y Bryn nos Lun y 18eg o Rhagfyr am 7.00yh. Gallwch chi barcio yn maes parcio Ysgol Pantycelyn a bydd bws yn eich cario lan i'r Eglwys os nad oes whant cerdded arnoch chi. Mynediad £5. Gwnewch eich gorau i ddod.