Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Cynlluniwch eich Roced eich hun

Ar ddydd Llun, Gorffennaf 10fed, bu Blwyddyn 8 yn cystadlu yn y sialens “Cynlluniwch eich Roced eich hun” a drefnwyd gan yr Adran Ieithoedd gyda Ffiseg, Mathemateg, DaT a Busnes.

Roedd rhaid i ddisgyblion weithio mewn timoedd i lunio cynllun roced a’i gyflwyno ar ddiwedd y dydd gan arddangos yr arbenigedd a enillwyd ganddynt yn ystod y dydd.

Y tîm buddugol oedd:

Mia Feazey, Lilly Jones, Rhys Jones, Sara Jones, Robert Parry