Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Diwrnod Mabolgampau 2017

Roedd Diwrnod Chwaraeon cyntaf oll Ysgol Bro Dinefwr yn llwyddiant mawr.  Pleser pur oedd gweld cymaint o ddisgyblion yn cymryd rhan yn y gornestau rasio a mabolgampau.  Hoffai’r adran Addysg Gorfforol ddiolch y disgyblion i gyd a fu’n cystadlu a’r staff am eu cyfraniad yn ystod y diwrnod:

 Canlyniadau:

5ed safle Marlais - 461 pwynt

4ydd safle Sawdde - 493 pwynt

3ydd safle Brân - 576 pwynt

2il safle Tywi - 569 pwynt

Safle 1af Cennen - 602 pwynt

 

Canlyniadau Cyffredinol:

Blwyddyn 7 - 1af Marlais, 2ail Bran, 3ydd Sawdde, 4ydd Tywi, 5ed Cennen

Blwyddyn 8 - 1af Cennen, 2ail Sawdde, 3ydd Tywi, 4ydd Bran, 5ed Marlais

Blwyddyn 9 - 1af Tywi, 2ail Bran, 3ydd Cennen, 4ydd Marlais, 5ed Sawdde

 

Blwyddyn 7 Enillwyr Unigol

1af Thaia Davies 32 pwynt, 2ail Sara Price 26 pwynt

1af James Davenport 37 pwynt, 2ail Joshua Morse 32 pwynt

Blwyddyn 8 Enillwyr Unigol

1af Pheobe Davis 50 pwynt, 2ail Nia Williams 39 pwynt

1af Tomos Moore 46 pwynt, 2ail Celt Williams 26 pwynt

Blwyddyn 9 Enillwyr Unigol

1af Siwan Jones-Evans 38 pwynt, 2ail Katie Davenport 35 pwynt

1af Jac Doel 38 pwynt, 2ail Owen Phillips 37 pwynt 

 

Da iawn i pawb a gymerodd rhan ar y diwrnod