Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Diwrnod codi Arian i LATCH

Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 10 ar eu diwrnod codi arian i elusen Latch yn enw Isabel Williams.  Drwy amryw o weithgareddau - o chwaraeon, i wyddoniaeth, i gelf, yn ogystal a stondinau o felysion, ras falwnau a chystadleuaeth geiniogau, llwyddon nhw godi dros £500 ac mae'r arian yn parhau i ddod mewn!!

Hoffai Mrs Davies ddiolch yn benodol i'r holl dimau o ddisgyblion a fu wrthi'n brysur yn ystod y dydd yn cyfri ceiniogau, creu darlun gwych o'r ceiniogau, yn helpu ar y stondinau, ac wrth gwrs, y grwp arlunio a fu'n gyfrifol am greu'r barcud coch lliwgar hwn - pob pluen unigryw wedi eu creu gan bob disgybl ym mlwyddyn 10.

Diolch hefyd i'r holl staff a fu ynghlwm a'r diwrnod ac i ddau ddisgybl arbenning - Cora Hollins ac Elen Lewis - dwy ffrind da i Isabel a helpodd lunio a rhedeg y diwrnod.

Diolch i bawb a gefnogodd a'u haelioni wrth wario a chyfrannu arian; bu'n ddiwrnod llwyddiannus iawn ac edrychwn ymlaen at gyflwyno'r siec i elusen Latch cyn hir.