Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

EBA Cwpan y Cenhedloedd

Dychwelodd Luke Purnell Bl 12 ar 9fed Tachwedd wedi cystadlu am 7 diwrnod yn erbyn timau rhyngwladol eraill yn nigwyddiad EBA Cwpan y Cenhedloedd, a gynhaliwyd ym Malta. 

Luke oedd capten y tîm dan 18 a dychwelon nhw’n fuddugoliaethus fel pencampwyr cwpan y cenhedloedd wedi trechu sawl tîm gan gynnwys timau Iwerddon a Lloegr A. Trechon nhw Malta o 13 ffrâm i 9 mewn gêm derfynol gyffrous.

Da iawn Luke.