Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Gemau Terfynol Plat Cenedlaethol Athletau

Yn ddiweddar, teithiodd y tîm Athletau Merched iau i Aberhonddu i gystadlu yng Ngemau terfynol y Plât Cenedlaethol.  Cystadleuaeth tîm yw hwn lle mae unigolion yn ennill pwyntiau tuag at gyfanswm terfynol y tîm. Cafwyd sawl newid i’r tîm yn dilyn Diwrnod Chwaraeon Ysgol lwyddiannus yr wythnos flaenorol k.

Wedi 6 cystadleuaeth roedd y tîm yn y 4ydd ond erbyn y Ras Gyfnewid, y gystadleuaeth olaf, roedd y tîm yn y safle 1af  ac 1 pwynt yn glir o Ysgol Radyr, Caerdydd.  Roedd ras wych gan y tîm cyfnewid a enillodd o 20 metr, wedi sicrhau’r safle 1af i’r tîm, a chafwyd Record Genedlaethol yn y Pwysau gan Nia Williams Blwyddyn 8.

 Blwyddyn 9

Nia Williams, Pheobe Davies, Bethan Nicholas, Ellie Davies, Nieve Gardener, Ffion Hudson

Blwyddyn 8

Thaia Davies, Chloe Davies, Sara Price 

Da iawn Ferched.