Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Glastonbury goes Global

Ar 23ain Mawrth daeth cyfle i ddeuddeg disgybl Blwyddyn 9 gymryd rhan mewn cystadleuaeth o’r enw “Glastonbury goes global” a drefnwyd gan Bencampwyr Iaith Fusnes ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Tasg y disgyblion oedd trefnu Gŵyl Gerddorol mewn gwlad Ffrangeg neu Sbaeneg ei hiaith.  I lwyddo, roedd rhaid iddynt adeiladu model 3D o lwyfan a maes yr ŵyl, cynllunio’r rhaglen, cyfweld y seren a ddewiswyd ganddynt, paratoi a pherfformio hysbyseb radio byr, ateb cwestiynau gan swyddog y cyngor – y cyfan mewn Ffrangeg neu Sbaeneg.  Roeddent hefyd wedi cyflwyno eu Gŵyl i dimoedd eraill.

Roedd y ddau dîm wedi llunio gwaith trawiadol a chawsant ddiwrnod gwych, a roddodd gyfle iddynt weld sut y gallent ddefnyddio eu sgiliau iaith yn y diwydiant cerddorol.  Da iawn i’r disgyblion canlynol:

Esther Purnell, Poppy Roberts, Rebeca Garton, Viktoria Lougher, Marged Williams, Teah Ross, Hollie Tommason, Dimana Pavlova, Farah Lock, Tamzin Bryan-Ord, Cerys Bowen a Saffron Jones.