Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Her Fathemateg Uwch Mhrifysgol Abertawe

Llongyfarchiadau i Dafydd Daniel, Jazmin Young, Reuben Netherwood, Angharad Treharne-Jones am eu perfformiad yn yr Her Fathemateg TÎm Uwch ym Mhrifysgol Abertawe wythnos diwethaf.  Da iawn!