Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Her ICE yn y Gerddi Botaneg

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Blwyddyn 9 fu’n cystadlu yn Her ICE yn y Gerddi Botaneg ar 7fed Tachwedd.

Dwy wobr – camp wych, da iawn pawb.