Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Her Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE)

Her Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE)

Mae un deg chwech o fyfyrwyr Bro Dinefwr wedi cymryd rhan mewn her beirianneg a drefnwyd gan Sefydliad y Peirianwyr yn y Gerddi botaneg genedlaethol ar ddydd Mawrth 7fed Tachwedd.  Rhannwyd y myfyrwyr i dimau a llwyddodd dau dîm o Fro Dinefwr i ennill y gwobrau a ganlyn:= 

Dyfarnwyd y wobr am y dyluniad estheteg mwyaf dymunol i - Charlotte Stroud, Tamzin Bryan-Ord, Neave Gardener, Oliver Davies

Dyfarnwyd y wobr am y dull gorau i broblem dylunio i - Marged Williams, Molly Jenkins, Rachel Whittaker, Farah Lock.

Da iawn pawb.