Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Llwyddiant Pel-droed

Enillwyr Pencampwriaeth Terfynol Cwpan yr Arlywydd yn Nhwrnamaint Clybiau Pêl Droed Caerfyrddin ar gyfer 2017/2018 oedd Sêr Caerfyrddin.  Dau ddisgybl o Ysgol Bro Dinefwr a chwaraeodd yn Stadiwm Stebonheath yn Llanelli ar ddydd Sadwrn 14eg Ebrill oedd disgyblion Blwyddyn 7 Elis James a Jac Rideout. Enillodd Sêr Caerfyrddin yn erbyn tîm cryf iawn o CK Dyffryn y Swistir gan ennill y Bencampwriaeth 2-0.  Yr hyn oedd mor arbennig am y fuddugoliaeth oedd bod pob chwaraewr yn nhîm Caerfyrddin yn chwarae un flwyddyn yn uwch.  Roedd pob un o chwaraewyr y tîm o leiaf blwyddyn yn iau, rhai ohonynt bron dwy flynedd yn iau!  I goroni’r diwrnod sgoriodd Elis James un gôl ac enwyd ef yn Seren y Gêm.  Da iawn Elis a Jac.

Ar ddydd Sadwrn 21ain Ebrill, roedd Elis James unwaith eto wedi cynrychioli Ysgolion Sir Gaerfyrddin fel un o 19 chwaraewr yng ngharfan y Tîm Pêl Droed Dan 12.  Y tîm Dan 12 oedd yr unig dîm llwyddiannus o’r Sir i gyrraedd y rownd Gynderfynol a gynhaliwyd yng Nghampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd.  Er gwaethaf chwarae’n dda ac Elis yn sgorio gôl i Sir Gâr, collodd tîm y Sir 4-2 i dîm medrus a chyflym iawn Caerdydd a’r Fro.  Da iawn Elis.