Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Newyddion Rygbi Mawrth 2018

Cymru Dan 18:
Dewiswyd dau chwaraewr o’r ysgol, Iestyn Rees a Dafydd Land ac maent wedi bod yn hyfforddi gyda sgwad Cymru Dan 18. 

Chwaraeodd Dafydd Land i Gymru dan 18 yn erbyn yr Alban yr wythnos ddiwethaf mewn gêm ryngwladol di-gap. Enillodd y tîm 32-30 ac roedd Dafydd wedi chwarae’n dda yng nghrys Cymru.

Dewiswyd Iestyn Rees i fod yn rhan o sgwad 28 dyn ar gyfer gêm â chap yn erbyn Lloegr. Gobeithiwn Iestyn, y cei dy ddewis ar gyfer y sgwad 23 dyn terfynol.

Tîm Cyntaf:
Mae’r tîm cyntaf wedi chwarae eu 12fed gêm o’r tymor ac wedi trechu tîm cystadleuol Bro Pedr o 12 pwynt i 0. Mae’r tîm wedi chwarae mewn 2 gystadleuaeth saith bob ochr yn ddiweddar, gan ennill cystadleuaeth Bowlen 7 bob ochr Aberhonddu yn ystod hanner tymor a chyrraedd camau terfynol cystadleuaeth 7 bob ochr Llanymddyfri. Dengys llwyddiant y timau saith bob ochr fod gan yr ysgol gryfder mewn dyfnder a’u bod yn medru cystadlu mewn cystadlaethau cenedlaethol heb hanner sgwad y tîm cyntaf. Hefyd, gwahoddwyd y tîm i chwarae yng nghystadleuaeth 7 bob ochr y Gororau ond fe’i gohiriwyd oherwydd yr amodau tywydd anffafriol.

Crawshays Cymru:
Da iawn i Oliver Cleverly ar gael ei ddewis ar gyfer taith Crawshays Cymru o Bortiwgal.  Pob lwc a mwynha’r profiad dros y Pasg! 

Tîm Blwyddyn 11:
Da iawn i dîm Blwyddyn 11 yn 7 bob ochr Llanymddyfri a chafwyd nifer o berfformiadau rhagorol gan gynnwys Oscar Mackenzie, Ryan Dainton a Zak Barrett. Yn ôl Mr Price mae nifer o ddisgyblion a fedrai gamau’n ddiffwdan i sgwad y tîm cyntaf y tymor nesaf.

7 bob ochr Llandeilo Ferwallt:
Da iawn i Dîm Blwyddyn 9 ar gyrraedd Rownd Go-gyn Derfynol y Cwpan yn 7 bob ochr Llandeilo Ferwallt. Dyma ganlyniad gorau tîm Blwyddyn 9 ers 3 blynedd a chwaraewyr sy’n haeddu sylw yw Tallian Thomas, Rhys Jones, Cameron Simpson a Celt Williams. Mae gan y grŵp blwyddyn hwn lawer o botensial ond yn union fel gwaith ysgol ni cheir llwyddiant heb ethos gwaith da

7 bob ochr yr Urdd:
Yn anffodus methodd 3 thîm gystadlu yn 7 bob ochr yr Urdd oherwydd amodau tywydd anffafriol. Ond profodd ein tîm Blwyddyn 7 eu cystadleuaeth gyntaf yng Nghaerdydd. Chwaraeodd y tîm mewn pŵl anodd ac fel drechon nhw Brynteg, gêm gyfartal yn erbyn y Strade a cholli o drwch blewyn i Fryncelynnog o Bontypridd a Garth Olwg. Collon nhw yn 16 olaf y Plât i Greenhill, wedi cyflawni dychweliad dramatig o golli 19-0 i ddod yn gyfartal, dim ond i golli yn sgil cais unigol gan y gwrthwynebwyr yn ystod amser anafiadau.  Gobeithio i’r profiad cenedlaethol hwn roi awch iddynt am lwyddiant a byddant hyd yn oed yn fwy parod yn y dyfodol.