Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

PCT Canolfan Hyfforddi Perfformiad Pel-rwyd

Llongyfarchiadau enfawr i Lowri Rowlands Blwyddyn 11 sydd wedi ei dewis ar gyfer PCT sef Canolfan Hyfforddi Perfformiad Pel-rwyd sydd yn cynnwys y 25 chwaraewraig orau yng Gorllewin Cymru rhwng un ar bymtheg a ugain mlwydd oed.

Da iawn Lowri.