Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

ParentPay

Rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn cyn bo hir yn cyflwyno ffordd fwy cyfleus ichi dalu am brydau ysgol. Gan ddefnyddio gwefan ddiogel o'r enw ParentPay byddwch yn gallu talu ar-lein drwy ddefnyddio eich cerdyn debyd neu gredyd, gan wneud y gwasanaeth arlwyo i ysgolion a'r ysgolion eu hunain yn amgylchedd di-arian. Gall y rhieni sydd angen parhau i ddefnyddio arian parod wrth wneud taliadau wneud hynny drwy ddefnyddio'r rhwydwaith PayPoint mewn siopau lleol.

Mae talu ar-lein yn rhoi tawelwch meddwl ichi bod eich arian yn ein cyrraedd yn ddiogel. Byddwn yn gweithredu'r cyfleuster talu newydd hwn yn yr holl ysgolion cynradd, ysgolion arbennig ac ysgolion uwchradd ledled Sir Gaerfyrddin yn ystod y ddwy flynedd nesaf.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma: ParentPay