Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Pen-Gogydd Springboard y Dyfodol 2018

Mae Catrin Manning merch o Lanymddyfri a disgybl yn Ysgol Bro Dinefwr newydd ennill cystadleuaeth coginio a ddechreuodd gyda 12,000 o gystadleuwyr dros Prydain Fawr. Y mudiad Springboard sy'n trefnu'r gystadleuaeth a'i phwrpas yw hybu talent ym myd coginio a'i hannog i fynd ymlaen at y lefel uchaf posib yn y diwydiant. Cadeirydd y mudiad yw Brian Turner ac roedd ef yn un o'r deg beirniad oedd yn cynnwys prifgogyddion fel David Mulcahy, Cyfarwyddwr bwyd cwmni Sodexo, Rick Stein perchennog gwesty, darlledwr ac awdur a Steve Munkley, prif gogydd yng Ngwesty'r Royal Garden Hotel yn Kensington.

Yn y rownd derfynol bu'n rhaid i Catrin, ynghyd a'i hathrawes Doreen Martin a David Vale o Bwyty Valans yn Llandybie (fuodd yn fentor iddi) deithio i Goleg Westminster yn Llundain a choginio pryd o fwyd i'r beirniaid. Tua chanol prynhawn, 12 Mawrth fe ddaeth galwad ffôn i'r ysgol i ddweud ei bod wedi ennill a bu llawenydd mawr! Mae Catrin am ddiolch yn fawr iawn i Doreen a David am yr holl annogaeth a chefnogaeth a gafwyd ganddynt.

A beth am y wobr? Mi fydd Catrin a'i theulu yn cael ymweld â Regatta Henley, ac ar yr un pryd bydd Catrin yn cael y profiad o weithio tu ol i'r llenni gyda tîm prif-gogyddion Sodexo yn y bore a mwynhau yn y prynhawn. Mae'r ysgol hefyd yn derbyn gwobr ariannol ac mi fydd David o Bwyty Valans yn cael plac arall i osod ar wal y Bwyty.

Ond, y wobr fwyaf, yw bod Catrin yn barod wedi derbyn cynnig o waith yn un o westai gorau Llundain!

Llongyfarchiadau mawr iawn.