Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Sbrint Darged 1af Pencampwriaethau'r Byd ISSF

Sbrint Darged 1af Pencampwriaethau’r Byd ISSF

Roedd perfformiad Emily Shawyer Bl 10 yn rhagorol yn y rasys unigol a thîm yn Suhl, yr Almaen yng ngornest 1af Sbrint Darged Pencampwriaethau’r Byd ISSF.

Ras Unigol Iau’r Merched – gydag Amser Record Newydd i Brydain o 5:45.6 munud enillodd Emily gymhwyster awtomatig i’r Ras Derfynol trwy orffen gyda’r amser ail orau yn ei ras rhagbrofol a’r amser ail orau yn y rowndiau cymhwyso. Gorffennodd yn 7fed yn y Ras Derfynol.

Rownd derfynol Tîm y Merched (3 athletwraig o unrhyw oed) - Amser Record Newydd i Brydain 18:10.4 munud gan orffen yn 4ydd

Ras Derfynol Tîm Cymysg (1 merch, 1 dyn, unrhyw oed) – Amser Record Newydd i Brydain. Amser 9:22.3 munud gan orffen yn 4ydd o 12 tîm.

Roedd Emily wedi mwynhau’n fawr iawn y profiad a gafodd o gystadlu gydag Athletwyr Biathlon gorau’r Byd gan gynnwys rhai a enillodd Fedalau Olympaidd a Medalau’r Byd. Er bod Sbrint Darged yn gamp gymharol newydd ym Mhrydain, mae gweddill y byd ac yn arbennig Ewrop wedi bod yn cystadlu ers sawl blwyddyn.

 

Mae Emily wedi ennill lle ar gyfer dewisiadau Saethu Prydain ar gyfer PF yng Nghwpan y Byd yr ISSF am reiffl/Pistol ym Munich yn ystod Mai 2017 a nawr Pencampwriaethau Byd y Sbrint Darged yn Suhl. 

2 ddewisiad PF mewn 2 ddisgyblaeth saethu wahanol!

Da iawn Emily!