Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Traws Gwlad / Athletau

Cynhaliwyd Pencampwriaethau Traws Gwlad Ysgolion Brianne yw wythnos ddiwethaf.  Cafwyd rhai perfformiadau unigol ardderchog:

Blwyddyn 7

Carys Boissinot 5ed 

Rebecca Thomas Davies 6ed

Martha Ashcroft 8fed 

Elis James 7fed

Paddy Power 8fed

 Blwyddyn 8/9 

Phoebe Davis 2il

Sara Price 6ed 

Scott Price 4ydd

 Blwyddyn 10/11

Siwan Jones Evans 3ydd

Emily Shawyer 8fed 

Dewiswyd yr athletwyr i gyd i gynrychioli tîm y sir yn Rownd Derfynol Dyfed a gynhelir ym mharc Dinefwr.

Dewiswyd y disgyblion canlynol hefyd ar gyfer tîm ‘Athletwyr Sportshall' y sir fydd yn cystadlu yng Nghwmbran y mis nesaf

Blwyddyn 8

Thaia Davies 

James Davenport 

Blwyddyn 9 

Phoebe Davies  

Blwyddyn 10 

Siwan Jones Evans

Katie Davenport

Jac Doel 

 

Cynhaliwyd Pencampwriaethau Athletau dan Do Gorllewin Cymru fis diwethaf yn Singleton Abertawe.  Cafwyd dau berfformiad hynod nodedig gan y 'Chwiorydd Williams'.

Enillodd Elen Mai Williams Blwyddyn 7 y gystadleuaeth dan 13 ac enillodd ei chwaer Nia Williams Blwyddyn 9 y gystadleuaeth dan 15.  Da iawn merched.