Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Twrnamaint Hoci Blwyddyn 7

Dydd Mercher diwethaf bu blwyddyn 7 yn cystadlu yn nhwrnamaint hoci cyntaf y tymor. Fe’i cynhaliwyd ar AstroTurf Ysgol Bro Dinefwr ac roedd gan Fro Dinefwr 4 tîm ffantastig oedd yn cynnwys dros 50 myfyriwr,  gan gynnwys dyfarnwyr a swyddogion o flynyddoedd 9 ac 8.

Y tîm mwyaf llwyddiannus oedd Tîm A dan arweiniad Cerys Towns gan ennill chwe gêm a dim ond colli un.

Capten Tîm B oedd Isobel Booth ac enillon nhw 2 yn gyfartal mewn 3 a cholli 2.

Capten Tîm C oedd Hollie Fletcher ac enillon nhw 2 yn gyfartal mewn 2 a cholli 2. 

Capten Tîm D oedd Hollie Trickett ac enillon nhw 5 a cholli 2.

Cafodd pawb diwrnod wrth eu bodd, gyda sawl perfformiwr addawol sy’n argoeli’n dda ar gyfer llwyddiant hoci’r dyfodol yn Ysgol Bro Dinefwr.